DIGGALIGN systém udržiavania zvislej polohy vrtáka

Panel systemu DIggalign

DIGGALIGN

• Pomáha udržať os kyvadlových pohonov zemných vrtákov
• Monitoruje nastavenie dopredu/ dozadu a bočnú pozíciu
• Ľahko čitateľný LED displej
• Mikrochipowy inklometr
• Môže byť dopasovaný do všetkých typov strojov