SCS System kontrolowanego kołysania wiertła

SCS systém kontrolovaného kolísania vrtáka

PATENTOVANÝ SYSTÉM

SCS získala množstvo ocenení a je to patentovaný vynález spoločnosti DIGGA.

RÝCHLO A EFEKTÍVNE

SCS zvyšuje efektívnosť vŕtania.

SWING CONTROL

Swing Control nevyžaduje dodatočnú hydrauliku.

SCS

Kontrola SCS získala množstvo ocenení a je to patentovaný vynález spoločnosti DIGGA. Kontrola kolísania vrtáka, integrovaná medzi ramenom a pohonom vŕtacieho zariadenia, je najrevolučnejší systém pozitívne ovplyvňujúci komfort práce operátora.

Kontrola kolísania vrtáka, integrovaná medzi ramenom a pohonom vŕtacieho zariadenia, je najrevolučnejší systém pozitívne ovplyvňujúci komfort práce operátora. Kontrola SCS získala množstvo ocenení a je to patentovaný vynález spoločnosti DIGGA. Systém SCS zvyšuje efektívnosť vŕtania. Operátorovi sa vďaka nemu pracuje jednoduchšie a bezpečnejšie, a zároveň výrazne zvyšuje efektívnosť práce a úroveň bezpečnosti na stavenisku.

Swing Control nevyžaduje dodatočnú hydrauliku, nezávislé vretená kontrolujú pohyby dopredu/ dozadu, ako aj vľavo a vpravo.
Swing Control sa dá integrovať aj do existujúceho pohonu vŕtacieho zariadenia.

• Zvyšuje výkonnosť
• Zvyšuje efektívnosť
• Zvyšuje bezpečnosť